ⓘ Turgor - hujayra qobigining taranglik holati. T. xujayra ichidagi suyuklik va tashqi eritmaning osmotik bosimi qamda hujayra qobigining elastikligi tufayli roy ..

                                     

ⓘ Turgor

Turgor - hujayra qobigining taranglik holati. T. xujayra ichidagi suyuklik va tashqi eritmaning osmotik bosimi qamda hujayra qobigining elastikligi tufayli roy beradi. Odatda, hayvonlar hujayrasi qobigining tarangligi uncha yuqori bolmaganidan T. holati kuchli emas; ularning bir butunligini faqat izotonii eritmalar saqlaydi. Tirik osimlik hujayralarida esa ichki hujayra shirasining osmotik bosimi tashqi eritma osmotik bosimidan har doim katta, lekin hujayra devori sellyulozadan iborat bolganligi uchun hujayra qobigi yorilib ketmaydi. T. tufayli osimlik toqimalari tarang va mustahkam boladi. Avtoliz jarayoni, osimlikning solishi va qarishi T. pasayishi oqibatida roy beradi.