ⓘ Buxoriy Ubaydulloh Ibn Masud Ibn Umar Toj Ashsharia al-Buxoriy. Buxoriy Ubaydulloh Ibn Masud Ibn Umar Toj Ashsharia Albuxoriy - qomusiy olim. Hirotda ijod qilga ..

                                     

ⓘ Buxoriy Ubaydulloh Ibn Masud Ibn Umar Toj Ashsharia al-Buxoriy

Buxoriy Ubaydulloh Ibn Masud Ibn Umar Toj Ashsharia Albuxoriy - qomusiy olim. Hirotda ijod qilgan. B.dan mat.ga doyr "Algebraik masalalar", "Hisob", "Meros taqsimlash haqida fan" nomli asarlar qolgan. B.ning qomusiy asarlaridan "Qisqa kafolatni tozalash" diqqatga sazovor. B. Ali FargoniyMargiloniy ning "Rahbarlik masalalarida kafolat haqida hikoya" deb ataluvchi asarini qisqacha va tushunarli bayon etgan. B. asarlari Angliya, Vengriya, Germaniya, Tojikiston va Ozbekiston qolyozmalar fondlarida saqlanadi.