ⓘ Uron kislotalar - aldozalarning hosilalari. Umumiy formulasi SNO I SOON. Aldozalardan birlamchi gidroksil guruhi orniga karboksil guruhi borligi bilan farq qila ..

                                     

ⓘ Uron kislotalar

Uron kislotalar - aldozalarning hosilalari. Umumiy formulasi SNO I SOON. Aldozalardan birlamchi gidroksil guruhi orniga karboksil guruhi borligi bilan farq qiladi. Kristall yoki amorf moddalar; uchmaydi, suvda va qutbli erituvchilarda yaxshi eriydi. Kimyoviy xossalariga kora, aldozalarga ham, oksikislotalarga ham oxshaydi. Tabiatda 6 uglerod atomli xrlida uchraydi. Ularning nomi tegishli geksozaga qarab belgilanadi. Uron kislotalar hayvon va osimliklarning biologik muhim biopolimerlari tarkibiga kiradi. D glyukuron kislota hayvon organizmida zaharli moddalarni yoqotishda qatnashadi va askorbin kislota biosintezida boshlangich mahsulot hisoblanadi.