ⓘ Fosfat kislotalar - fosfat angidrid ning suvli hosilalari. Bir molekula fosfat angidrid bilan bir necha molekula suv birikishiga karab 3 xil fosfat kislota olin ..

                                     

ⓘ Fosfat kislotalar

Fosfat kislotalar - fosfat angidrid ning suvli hosilalari. Bir molekula fosfat angidrid bilan bir necha molekula suv birikishiga karab 3 xil fosfat kislota olinishi mumkin: R2O5+N2O^2NRO, ; R,O5+2N2O^N4R2O7 ; R,O5+ZN2O"2N3RO4. Bularning ichida eng muximi ortofosfat kislota, u togridantogri fosfat kislota deb ataladi. Fosfat kislota - rangeiz, tiniq kristall modda. Suyuqlanish trasi 42.35°, zichligi 1.87 g/sm’. Normal sharoitda inert, yuqori trada kopgina metall va ularning oksidlari bilan reaksiyaga kirishadi va, hatto kvars bilan oltinga ham tasir etadi. Fosfat kislota suv bilan har qanday nisbatda aralashadi. Ortofosfat kislota 3 asosli, u 3 xil tuz hosil qiladi, mas, Sa2 - kaltsiy digidrofosfat ; Sa22 - kaltsiy gidrofosfat ; Sa32 - kaltsiy fosfat.

Fosfat kislota texnikada ekstraksion va termik usullar bilan olinadi. Ekstraksion usul maydalangan va ozroq fosfatga kislota qoshilgan tabiiy fosforitni sulfat kislota eritmasida eritishdan iborat. Termik usulda esa avval fosforitdan sof fosfor ajratib olinadi, songra uni kuydirib fosfor V oksid - fosfat angidrid hosil qilinadi. Bu moddaga suv tasir ettirib uni N,RO4 ga aylantiriladi. Metafosfat kislota orto yoki pirofosfat kislotani qizdirib olinadi. Pirofosfat kislota esa gidrofosfatlarni qizdirib va boshqa usullarda olinadi.

Fosfat kislota ogitlar, texnik reaktivlar ishlab chiqarishda muhim xom ashyo. U organik mahsulotlar sintezida, faollangan kumir ishlab chiqarishda, metallar sirtida himoya qoplamalar hosil qilishda qollanadi. Tozalangan, oziq-ovqat fosfat kislotasi deb ataladigan xili spirtsiz ichimliklar, farmatsevtik preparatlar, ozuqa konsentratlari tayyorlashda ishlatiladi.