ⓘ Xloraminlar - molekulalardagi xlor atomi azot bilan boglangan xlor hosilali ammiak va aminlar. Organik X. - otkir hidli suyuqlik yoki qattiq moddalar. N - xlord ..

                                     

ⓘ Xloraminlar

Xloraminlar - molekulalardagi xlor atomi azot bilan boglangan xlor hosilali ammiak va aminlar.

Organik X. - otkir hidli suyuqlik yoki qattiq moddalar. N - xlordimetilamin CH32NC1 46° da, N, Ndixlormetilamin CH3NC12 58 - 60°da, N, Ndixloretilamin C2H5NC12 va Nxlordietilamin C2HS2 NCI 91° da qaynaydi; geksaxlormelamin - sariq kristall modda, 149° da suyuklanadi. X. suv va havo namida amin bilan gipoxlorid kislota NOS1ga parchalanadi. X. aminlarga va ularning tuzlariga xlor yoki gipoxlorit kislota tasir ettirib olinadi.

X. oksidlovchi va xlorlovchi tasirga ega bolganligidan analitik kimyoda, toqimachilikda matolarni oqartirishda, degazatsiya, dezinfeksiya ishlarida, suvni xlorlashda qollanadi.