ⓘ Xromatlar - xromat kislotalarning tuzlari. Ishqoriy muhitda barqaror; kislotali muhitda dixromat larta aylanadi. Kaliy xromat va natriy xromat muxim ahamiyatga ..

                                     

ⓘ Xromatlar

Xromatlar - xromat kislotalarning tuzlari. Ishqoriy muhitda barqaror; kislotali muhitda dixromat larta aylanadi. Kaliy xromat va natriy xromat muxim ahamiyatga ega. Kaliy xromat K,SgO4 - sariq kristall modda. Suyuqlanish trasi 968.3°, zichligi 2.732 g/sm3, suvda yaxshi eriydi. Natriy xromat Na2Cr04 - sariq kristall modda. Suyuqlanish trasi 790°, zichligi 2.72 g/sm3; gigroskopik, suvda yaxshi eriydi. Kaliy va natriy X. kimyoviy reaktiv sifatida, gazlamalarni ohorlashda, teri sanoatida, urugni dorilashda, yogochni konservatsiyalashda ishlatiladi.