ⓘ Xurjun - ikki qopchiq li torva, Sharq mamlakatlarida qadimdan narsa kotarib yurishda keng foydalaniladi. X. taxminan 100x40 sm li tortburchak shaklga ega bolib, ..

                                     

ⓘ Xurjun

Xurjun - ikki qopchiq li torva, Sharq mamlakatlarida qadimdan narsa kotarib yurishda keng foydalaniladi. X. taxminan 100x40 sm li tortburchak shaklga ega bolib, qopchiqlari yuz tomonining 2 chetida joylashadi, ikki buklanganda krpchiklar ustmaust tushadi. Kishi qopchiqlarni oldi va orqasiga oshirib yelkasiga osib oladi, ulovlar da esa X. ulov ustidan oshirib uning ikki yoniga osilgan holda joylashadi. Amaliy bezak sanati - gilamchilikda toqib tayyorlanadi, naqsh mujassamotini yolyol, handasiy shakllar tashkil qiladi.