ⓘ Chapaqaylik - irsiyatga bogliq holat; bunda bazi maqsadga muvofiq harakatlarni bajarishda koproq chap qol ishlatiladi. Odam bosh miyasining rivojlanish jarayoni ..

                                     

ⓘ Chapaqaylik

Chapaqaylik - irsiyatga bogliq holat; bunda bazi maqsadga muvofiq harakatlarni bajarishda koproq chap qol ishlatiladi. Odam bosh miyasining rivojlanish jarayonida funksiyalar chap va ong yarim sharlar ortasvda taqsimlanadi. Chap yarim shar zimmasiga nutq, oqish, yozish, hisoblash, analitik faoliyatning murakkab shakllari, ong yarim shar zimmasiga esa konkret obrazli faoliyat tushadi. Oyoqqollar harakatini bajarishda ikkala yarim shar qatnashadi; chap yarimshar ixtiyorida ong qol va oyoq, ong yarim shar ixtiyorida chap qol va oyoq boladi. Kopchilik kishilarda chap yarim shar ustunlik qilganidan ong qol koproq ish bajaradi; ong qol yordamida ishlash, ovqat yeyish va boshqa odatdagi holat. Chapaqaylarda bosh miyaning ong yarim shari funksiyasi chap yarim sharnikidan ustun turadi. Rivojlanishning har ikkalasi: onaqaylik ham, Ch. ham normal hisoblanadi. Biroq turmushda va ishlab chiqarishda hamma asboblar va mehnat qurollari onaqaylarga moljallantanligi tufayli chapaqay bolalarni onaqaylikka orgatish maqsadga muvofiq. Onaqaylik va Ch.ni aniqlash nevropatologiyada muhim ahamiyatga ega.