ⓘ Chafpak, chigrog, chigrak - turkiy etnik guruh. Bobur Ch.lar haqida shunday yozgan: Andijon viloyatining sahronishinlaridan biri chagrak eldir, qalin eldur. Bes ..

                                     

ⓘ Chafpak

Chafpak, chigrog, chigrak - turkiy etnik guruh. Bobur Ch.lar haqida shunday yozgan: "Andijon viloyatining sahronishinlaridan biri chagrak eldir, qalin eldur. Besholti ming uyluq el bordur. Fargona bilan Qashqar orasidagi togda bolurlar. Otlari kop va qoylari qalindur". Ch.larning bazi guruxlari qipchoqlar bilan birga 11-asrning 1yarmidayoq Xorazmning siyosiy hayotida faol qatnashganlar. Taxmin qilinishicha, Ch.lar qipchoq qabilalaridan biri bolib, 11 - 11-asrlarda Fargona vodiysining togli hududlariga kelib ornashib qolgan.