ⓘ Cheksiz katta miqdor - ozgarish jarayonida mutlaq qiymati boyicha berilgan har qanday sondan katta 6olib qoladigan ozgaruvchi miqdor. Cheksiz katta miqdorm. ozg ..

                                     

ⓘ Cheksiz katta miqdor

Cheksiz katta miqdor - ozgarish jarayonida mutlaq qiymati boyicha berilgan har qanday sondan katta 6olib qoladigan ozgaruvchi miqdor. Cheksiz katta miqdorm. ozgarish jarayonida mutlaq qiymati boyicha avvaldan berilgan har qanday musbat sondan katta bola oladi. 2) chegaralangan miqdor bilan Cheksiz katta miqdorm. kopaytmasi Cheksiz katta miqdorm.dir; 3) Cheksiz katta miqdorm.ga teskari bolgan miqdor cheksiz katta miqdordir; 4) cheksiz katta miqdorga teskari bolgan miqdor Cheksiz katta miqdorm. boladi.