ⓘ Egirin - piroksenlar guruhiga mansub jins hosil qiluvchi mineral. Kimyoviy tarkibi g4aGe; Kristallari prizmatik, yirik, bazan yupqa va ignasimon; yakka yoki shu ..

                                     

ⓘ Egirin

Egirin - piroksenlar guruhiga mansub jins hosil qiluvchi mineral. Kimyoviy tarkibi g4aGe; Kristallari prizmatik, yirik, bazan yupqa va ignasimon; yakka yoki shulasimon tolatola agregatlar hosil qiladi. Rangi yashildan qoramtiryashilgacha, bazan rangsiz. Shishadek yaltiroq. Qattiqligi 6 - 6.5, zichligi 3.5 - 3.6 g/sm3. E. ishqorli jinslar va ular bilan bogliq pegmatitlar hamda ishqorli metasomatoz zonalari uchun xos. Agpaitli nefelinlisiyenitlarda nefelin, ortoklaz, evdialit, apatit va boshqalar; ishqorli granitlarda albit, ribekitarfvedsonit, sirkon; ishqorli metasomatoz zonalarida albit, gematit, piroxlorlar bilan birga uchraydi. Ozgaranda xlorit, gematit, limonitga aylanadi. Qurilishda bezak toshi sifatida foydalaniladi.