ⓘ Eksperiment - fanda narsa va hodisalarni sezgipredmet faoliyati bilan tadqiq qilish, organish. Kuzatishga qaraganda yuksakroq bilish usuli. Mohiyatetibori bilan ..

                                     

ⓘ Eksperiment

Eksperiment - fanda narsa va hodisalarni sezgipredmet faoliyati bilan tadqiq qilish, organish. Kuzatishga qaraganda yuksakroq bilish usuli. Mohiyatetibori bilan tajriba tushunchasini ifodalasada, E. fanga nisbatan ishlatiladi. E. zarur shartsharoit yaratishni, turli vositalar bilan obyektni qayd etishni yoki hodisani suniy ravishda yuzaga keltirishni, tegishli texnika va moslamalarni tatbiq etish va olchash ishini oz ichiga oladi. E. bilish obyektini takror hosil qiladi, farazlarni tekshiradi. E. insonning obyektga moddiy tasir korsatishiga, voqelikni amaliy ozlashtirishiga, bilimlarni boyitish va rivojlantirishga yordam beradi. Tabiiy va texnika fanlarida E.dan haqiqatni bilish va uni isbotlash vositasi sifatida foydalaniladi. E. ijtimoiy hodisalarni, xususan, ijtimoiy fanlarni tadqiq etishda ham keng qollaniladi.