ⓘ Kenneth Arrow. Errou Kennet Jon – amerikalik iktisodchi, iqtisod doktori. Chikago universitetida professor assistenti, Stanford va Garvard universitetlarida pro ..

                                     

ⓘ Kenneth Arrow

Errou Kennet Jon – amerikalik iktisodchi, iqtisod doktori. Chikago universitetida professor assistenti, Stanford va Garvard universitetlarida professor AQSH Milliy Fanlar Akademiyasi, Ekonometrika jamiyati va boshqalar tashkilotlar azosi. E.ning tadqiqot doirasi nihoyatda keng bolib, uning asarlarida boshqarish nazariyasi, ilmiytexnika taraqqiyoti iqtisodiyoti va ayniqsa, iqtisodiyotda matematik usullarni qollash bilan bogliq masalalar qoproq tahlil etiladi. E. Debryo bilan birgalikda umumiy iqtisodiy muvozanat modelini ishlab chiqqan. J.Xiksning individual kutilmalarga asoslangan nazariy konsepsiyasi E. va F.Xan tadqiqotlarida davom ettiriddi va takomillashtiridsi, keyinchalik shu asosda adaptiv va ratsional kutilmalar nazariyalari yaratildi. E. umumiy iqtisodiy muvozanat va farovonlik nazariyasiga muhim hissa qoshdi. Asosiy asarlari: "Zaxiralar va ishlab chiqarishning matematik nazariyasi boyicha tadqiqotlar", 1958; "Ijtimoiy tanlov va yakka qadriyatlar", 1951; "Xatarlar nazariyasi ocherklari", 1970; "Raqobatning umumiy tahlili", 1971. Nobel mukofoti laureati.

                                     
  • Stanford Moore va William Stein Fiziologiya va tibbiyot - Gerald Edelman va Rodney Porter Iqtisodiyot - John Hicks va Kenneth Arrow Adabiyot - Heinrich Böll
  • Tinbergen 1970 Paul Samuelson 1971 Simon Kuznets 1972 John Hicks Kenneth Arrow 1973 Wassily Leontief 1974 Gunnar Myrdal Friedrich Hayek 1975 Leonid
  • Böll, HeinrichHeinrich Böll Berilmagan Hicks, JohnJohn Hicks Arrow KennethKenneth Arrow 1973 Esaki, LeoLeo Esaki Giaever, IvarIvar Giaever Josephson