ⓘ Efemerid vaqti - astronomiyada qollaniladigan maxsus vaqt; sayyoralarning efemeridalarmni hisoblashda qollaniladi. Yerning oz oqi atrofida aylanishi notekis bol ..

                                     

ⓘ Efemerid vaqti

Efemerid vaqti - astronomiyada qollaniladigan maxsus vaqt; sayyoralarning efemeridalarmni hisoblashda qollaniladi. Yerning oz oqi atrofida aylanishi notekis bolganligi sababli, ortacha sutkalar ham notekis kechadi. Shuning uchun astronomiyada Yerning notekis aylanishi bilan bogliq bolgan vaqt qatorida, Oy va sayyoralarning harakatidan aniqlanadigan va tekis otadigan Efemerid vaqtidan foydalaniladi va bu vaqt Nyuton vaqti yoki Efemerid vaqti deyiladi. Efemerid vaqti 1950 yil fundamental doimiyliklarga bagishlangan Parij konferensiyasida qabul qilindi, 1960 yildan boshlab Quyosh, Oy, sayyoralar va ularning tabiiy yoldoshlari efemeridalarini hisoblashda joriy etila boshlandi. Efemerid vaqtidan Yerning oz oqi atrofida aylanishidan aniqlanadigan dunyo vaqtita otish tuzatmalari maxsus astronomik yilnomalarda berib boriladi.