ⓘ Yadro yoqilgisi - yadro reaktorida bolinish yadro reaksiyalarini amalga oshirish uchun foydalaniladigan modda. Yadrosi neytronlar tasirida bolinib, kuchli energ ..

                                     

ⓘ Yadro yoqilgisi

Yadro yoqilgisi - yadro reaktorida bolinish yadro reaksiyalarini amalga oshirish uchun foydalaniladigan modda. Yadrosi neytronlar tasirida bolinib, kuchli energiya ajratib chiqaradi. Tabiatda faqat bir Yadro yoqilgisi - uran mavjud. Yadro yoqilgisining issiqlik ajratish xususiyati, mas, komirnikidan bir necha mln. marta katta. Reaktorlarda Yadro yoqilgisi butunlay "yonib" ketmaydi. Shuning uchun reaktorlarning issiqdik ajratuvchi qobiqlari Yadro yoqilgisini regeneratsiya qilish uchun qaita ishlanadi. Yadro yoqilgisinp regeneratsiya qilish radioaktivligi yuqori bolgan moddalarni qayta ishlash bilan bogliq bolgan murakkab jarayon. Yadro yoqilgisi chiqindilarini qayta ishlash va komib yuborish bilan bogliq ishlar insoniyat oldidagi eng tashvishli va serchiqim yumush hisoblanadi.