ⓘ Yadro reaksiyasi - turlicha zarrachalar tasirida atom yadrosining ozgarishi. Ularning turlari kop. Yadro reaksiyasi yuz berishi uchun ozaro tasirlashuvi yadrola ..

                                     

ⓘ Yadro reaksiyasi

Yadro reaksiyasi - turlicha zarrachalar tasirida atom yadrosining ozgarishi. Ularning turlari kop. Yadro reaksiyasi yuz berishi uchun ozaro tasirlashuvi yadrolar yoki yadro va zarralar orasidagi masofa YU’3sm atrofida bolishi kerak. Yadro reaksiyasiga misol qilib zaryadli zarrachalar turli yadrolarga qorsatgan tasirni, fotonlarning yadrolarga tasirini, neytronlarning yadroga tasirini, termoyadro reaksiyalari va boshqalar ni korsatish mumkin.