ⓘ Yaltirbosh, chochqayoli - galladoshlarga mansub kuzgi bir yillik begona ot turi. Orta Osiyo, Rossiyaning Yevropa qismi, Kavkaz va Garbiy Sibirda keng tarqalgan. ..

                                     

ⓘ Yaltirbosh

Yaltirbosh, chochqayoli - galladoshlarga mansub kuzgi bir yillik begona ot turi. Orta Osiyo, Rossiyaning Yevropa qismi, Kavkaz va Garbiy Sibirda keng tarqalgan. Poyasi tuksiz, boyi 15 - 40 sm, barglari qalami tukli. Boshchasi yirik, 5 - 10 gulli, toq olovrang, mevasi uchi qirrali, mayda don. Urugi 5 sm chuqurlikdan qiygos unib chiqadi. Ya faqat urugidan kopayadi. Bir osimlik 2 minggacha urug beradi. Urugi kuzda unib chiqib, qishlaydi, erta bahorda esa maysasining rivojlanishi davom etadi. Kurash choralari: uruglikni saralash, treflan, kotoran va boshqalar gerbipidlarni qollash.

                                     
  • necha haftada gullab, urug lari pishib yetilgach quriydi. E. orasida yaltirbosh taroqbosh, arpaxon, no xatak, sariq yo ng ichqa kabi ozuqabop jag jag
  • topgan. Dag al mexanik tarkibli to q bo z tuproklarda rang, qo ng irbosh, yaltirbosh shuvoq o sadi. Yaylov sifatida foydalaniladi. Do smanag i tog i O zME
  • bag rida qo ng irbosh, rang, shuvoq, flemis, yaltirbosh janubiy yon bag rida turli xil o tlar, shuvoq, yaltirbosh rovoch, chayir, ko ztikan, ayrim joylarda
  • alohida qatlamlar hosil qiladi. K. paydo bo lgan maydonlarda o tlar iloq, yaltirbosh va b. kamayib ketadi. O tloklarning hosildorligi kamayib ketmasligi uchun
  • Yon bag irlarida asosan shuvoq, efemerlardan suvrang, qo ng irbosh, yaltirbosh arpaxon va boshqa keng tarqalgan. Yaylov sifatida foydalaniladi. O zME
  • oq va qora saksovul, qandim, cherkez, quyonsuyak, borjok, quyonquyruq, yaltirbosh cho lkuchala, lolaqizg aldoq, sassiqquray, iloncho p, tuyayaproq, shirach
  • bo z tuproqdir. O simlik qoplami xilmaxil. Ilak, rang, qo ng irbosh, yaltirbosh momiq, shuvoq, qo ziquloq, bodom, qizilcha va boshqalar keng tarqalgan
  • qo ng ir, tog o tloq dasht tuproqlar tarqalgan. Bo z tuproqlarda rang, yaltirbosh chalov, bug doyiq, karrak, oq kovrak, gulhayri, betaga va boshqa o sadi
  • bo z tuproq. Yantoq, shirinmiya, achchiqmiya, sho ra, ajriq, qamish, yaltirbosh qirqbo g in, kovrak, otquloq va boshqalar o sadi. Yovvoyi hayvonlardan
  • efemer va efemeroidlar, boyalich, kovrak, sho ra, shuvoq, isiriq, qandim, yaltirbosh rang, sak - sovul va yulg un o sadi. Yovvoyi hayvonlardan yumronqoziq