ⓘ Ozbekiston muskati - xoraki va vinobop uzum navi. Sharqiy ekologikgeografik navlar guruhiga kiradi. Butunittifoq osimlikshunoslik intining Orta Osiyo tajriba st ..

                                     

ⓘ Ozbekiston muskati

Ozbekiston muskati - xoraki va vinobop uzum navi. Sharqiy ekologikgeografik navlar guruhiga kiradi. Butunittifoq osimlikshunoslik intining Orta Osiyo tajriba st-yasida Kattaqortn va Aleksandriya muskati navlarini chatishtirib chiqarilgan AM.

Negrul, M.S.Juravel. Tupi kuchli osadi, bargi ortacha, togarak, sal kerriq, posti qalin, etdor, sershira, karsillaydi, muskat tamli. Tarkibida 22 - 25% qand, 4 - 4.5% kislota bor. Hosili faol harorat yigindisi 2900 - 3000° da 156 - 160 kunda, sentyabr boshlarida pishib yetiladi. Hosildorligi 400 - 450 s/ga. Yangiligida yeyiladi, sifatli mayiz tayyorlanadi. Novdalari yaxshi pishadi. Sovuqqa chidami past tupi qishda komiladi. Zararkunandalarga chidamli. Ozbekistonning hamma viloyatlarida ekiladi yana q. Muskat.