ⓘ Qiyosiy-tarixiy metod, manolari. Qiyosiy-tarixiy metod: Qiyosiy-tarixiy metod uslub - qiyoslash yoli bilan tarixiy voqeahodisalardagi umumiylik va xususiyliklar ..

                                     

ⓘ Qiyosiy-tarixiy metod (manolari)

Qiyosiy-tarixiy metod:

  • Qiyosiy-tarixiy metod uslub - qiyoslash yoli bilan tarixiy voqeahodisalardagi umumiylik va xususiyliklar, oxshashlik va tafovutlar, ular taraqqiyotidagi bosqich va tamoyillar aniqlanadigan ilmiy tadqiqot metodi; tarixiy metodning bir korinishi.
  • Qiyosiy-tarixiy metod, komparativizm tilshunoslikda - til oilalari va guruhlarini, shuningdek, ayrim olingan tillarni tarixiygenetik organish usullari va tartiblari majmui; qiyosiytarixiy tilshunoslikrya tillar rivojlanishining tarixiy qonuniyatlarini belgilash uchun qollanadi.