ⓘ Qora kishmish, Shivilgoni, Blek manuka - mahalliy ertapishar xoraki va mayizbop urugsiz uzum navi. Ozbekiston va Tojikistonda keng tarqalgan. Sharqiy ekologik-g ..

                                     

ⓘ Qora kishmish

Qora kishmish, Shivilgoni, Blek manuka - mahalliy ertapishar xoraki va mayizbop urugsiz uzum navi. Ozbekiston va Tojikistonda keng tarqalgan. Sharqiy ekologik-geofafik navlar guruhiga kiradi. Tupi ortacha osadi. Bargi ortacha, togarak, ortacha kertikli. Guli ikki jinsli. Uzum boshi ortacha, konussimon; shingillari havol. Gujumi ortacha tigiz, tuxumsimon, uchi tomtoq, posti qora; yupqa, eti shirali, karsillaydi. Tarkibida 2 4 - 2 5 % qand bor, nordonligi 4.5 - 5.5%. Hosili 130-145 kunda, iyul oxiri - avg.ning 2-yarmida toliq pishadi. Kul, antraknoz, oidium va serkosporozdan zararlanadi. Uzumidan sifatli mayiz tayyorlanadi. Ozbekistonning hamma viloyatlarida ostiriladi.