★ Hayot falsafasi - hayot ..

Intuitivizm

Intuitiv-falsafada oqim. Intuitsiya ostida Avstriya uni bilish faqat ishonchli vositasi hisoblanadi. Aql va ijtimoiy fikr intuitsiya amaliyotiga aloqasi bolgan tarafdorlarning fikricha bu oqim alohida xususiyatdir. Intuitsiya qaramaqarshi aql, hayot falsafasi, qoydi va hokazo) ga tegishli. Rus faylasufi s. l. Frank, Ye. N. Trubetskoy, fransuz neo-tom, biz razvedka vakillari qisman intuitsiya bilan Birlashgan edi harakat esa siz fenomenologiya qilasiz.

Gilozoizm

Gilozoizm-materiya deb jonli har xil talimot. Materiyaning barcha shakllari ozi bilgan his-tuygu va fikrlash qobiliyatiga ega. 1678-yilda shartlari.ingliz faylasufi R. Kedvort kiriting. Bunday qarash, yunon falsafasi, qisman stoitsizm, Uygonish naturfalsafasi davri, 18-asr fransuz materialisti, xususan, D. Didro outlook, F. naturfalsafasi uchun tipik deb qalin saqlab yozgan.

Jihod

Muqaddas urush Islom diniy muqaddaslashtirish qoriqlashda kurashdir. Turkiya, Kavkaz va orta Osiyoda tarix, yana kop jihod "gazovot" nomi qalin oladi. Musulmonlar orasida jihod haqida turli tasavvurlar bor. Dastlab himoya deyilganda va Islom tarqalishini tushunishga intilish kurashmoqda. Bazi odamlar uchun jihod "kichik jihod" va "buyuk jihod" ikki qilish boladi. Avstriya ularning ostida, "kichik, jihod" Islom siz uchun qarash kabi uning dushmanlari bilan jang qilish uchun emas. "Katta jihod" soqchining musulmon manaviy kamoloti istagi va say-harakatlari bilan bir oz kurash boldi.

                                     

★ Hayot falsafasi

Hayot falsafasi-mazmuni, maqsadi, qadr-qimmati va ijrochi hayoti oqim muammolari haqidagi falsafiy tadqiqotlarni sharhlaydi. 19-asr oxiri-20-asr boshlarida Germaniya va Fransiyada qalinroq paydo boladi. Shopengauer A. ibtidosida hayot falsafasi turadi, asoschisi esa F. Nitsshe. Oqim vakillarining fikricha, hayot-aslida birinchi orin, keyinchalik moddiylikka madaniyat va ma "naviy, aqlga esa borliq, mantiqiy yaxlitlik bo" lgan. Asosiy tushuncha-hayot falsafasi. Hayot falsafasining mazmun-mohiyatidan anglab olishga kam intiladi. Buni his-tuygu uluglaydi va tanqidiy ong instinkti va inkor etadi. Hayot falsafasi va Avstriya tarafdori, murakkab hayot tushunchasi ostida, kop zakovat kam aniq talqin yoq. Shu sabab u tabiiy-biologik, madaniy va tarixiy tushuncha. Tabiiy-biologik tushuncha izohlashning biologik voqeliklarini tushunishda butun qayotga koplab biologik xususiyatlar tatbiq etiladi. Hayot har qanday qarshi suniy va tabiiylik bilan tekshirish qóydi. Bu ulugílaydiganlar tarafdorlari har qanday shaxs yoki ijtimoiy guruhning kuchi goyaning royobga chiqish manfaatlari bilan bogíliq ekanligini qayd etishlari zarur. K. Bergson fikricha hayot-hayot fazoviy ogir, u dastlab bitta markazida tugilgan, muddatli soni kop jihatlari farq biridan portlatish, sifat korib orqali parallel sakrash rivojlanmoqda. Uning mohiyati ichida tun-malar, aql jarayonidan yoki aqlning qalbida olinadigan fahmlab ala vositasida kelib chiqadi. Diltey, Zimmel izlagan kechinmalar mohiyatining ichki manaviy hayotidan biri edi. Ortega-i-turk urushi inson hayotiga qiyos, aktiv-lab tadqiqot organib tabiat bunlay istaklari aqlning zaifligi uchun qilishi takidlangan edi. U, shuningdek, yaxlitligi bilan inson dunyo, tashqi inson hayoti tasiridan ozod, bir oz-qaysi ancha kam ibtido bor hisobga oladi, zakovat tushunchasini ishlab chiqish uchun urinishlar nisbatan keng qisqa qoladi uchun yaxshi. Bunday fikrlarning ongida, ular ichida mexanik hayotga qaramay, xaotik tuzilishga qarang. Ajralmas tadqiqotlar sifatida namoyon bolib qarshilik barcha qóydi, majmui qattiq ijodiy jarayon shaklini bayon qildi.

Ijod, ayniqsa, badiiy ijod hayot falsafasi, u hatto oz hayoti uchun nihoyatda muhimdir. Bu nuqtada Nora intuitivizmga ota-onalar hayot falsafasi, uning nazariyasi bilish jalb qiladi. Shunday qilib hayot dinamikasi, narsa-alohida voqeaning umumiy tabiatini tushunishni ifodalashda intuitsiyaga bevosita fahmlab bolmas edi har ikkisining oqimi aniq orqali amalga oshishi mumkin. Hayot falsafasi ilm-fan falsafasi kostyumlar dunyosiga yondashuvning farqi bilan keskin farq qiladi. Falsafa va fan esa olamning ustasi sizga xos mushohadakorlik boysundirishga harakat qiladi, shu xususiyatlari bilan unga yaqin sanat. Tabiiy oz aqli in-tiga Avstriya ostida qolgan umri uzil-kesil, unga emas, aqlan muddatli ilm-fan narsalarini bilish, munosabatlarnigina ang-lab ortasidagi narsalarga erishish mumkin. Sof oqilona bilish amaliy manfaatlarining muvofiqlikka qondirilishi maqsadga yonaltiriladi. Nointellektual ilmiy, intuitiv, hayotiy-ramziy usullar obrazini anglatib yetib bilish qóydi teskarisi. Badiiy asarlar, ayniqsa, sheriyat, musiqa hayot degani aynan manoni ifodalashdan kora koproq.

Hayot vaqt uchun falsafa-yaratish, rivojlantirish, va tashkil etish kop ahamiyati kabi muhim ahamiyatga ega. Hayot davriy falsafasida tugilgan tarixi biologik olimlar qadar bolsa-da, tana ularni korsatadi "kabi madaniyat" jarayonini tajribali faqat noyob va haqiqiy bolmagan, bolish. Tarixiy jarayon, turli sababiyat olaroq tabiatdan qonun ustuvorligi, qismni qadrlash. Faqat yaqinda ochilgan harakat tarixi faqat tabiat olami-kat qonuniyat iskanjasidan xolisona chiqib ketadi. Nitsshe til muammosiga, ayniqsa, hayot falsafasi tarafdorlariga katta ahamiyat beradi. Ularning fikricha, til real hayot istiora bera olmagani uchun kop izoh va oxshatishlarni asliyat shaklida, bu jarayonda yoqotilgan individdan chiqish kerak edi-bu tushunchalarning umumiy tushunchasiga aylantirilgan ikkiyoqlama texnika asl koinot vakili olamga sigmaydi. Hayot falsafasi" keyinchalik jamoat jamiyatida ijoddan mahrum boladigan shaxsning qalinroq, erksizlik korinishi tushunchasi begonalashuvlarga olib keladi. Osha demokratiyada paydo bolgan bu qarashlar davomida "mashhur insonlar" dan madaniyat davatini kam qilib saqlab qolish uchun teng goya atrofida boladi. Shu sababli Nitsshe qadriyatlar, meyorlar va "tabiiy" hayotning umumiy miqdori qadriyatlarning asl "hayot" ini qayta baholash nuqtai-nazaridan ifodachisiga amal qilish komil inson bolish deb atalgan. Shpengler fikr, madaniyat bir davr keyin gullab-yashnab kim, tana madaniyati asta-sekin kamaya Roy paydo boladi, unda xulq va kichik odamlar ostida faoliyati jamoatchilik Avstriya boladi. 20-asr boshlarida hayot falsafasi Bergson, Zimmel, Diltey, Klages va uning ozi yuksak Keyzerling choqqisiga yetib keldi. Goyaning ayrim keying xayot falsafasi shaxsiy, ekzis-tensializm, falsafiy antropologiya tomonidan ozlashtirildi.

Abdulla Sher.

                                     
 • boshqa mamlakatlarda paydo bo lgan. S.Kyerkegor 1813 - 55 ta limoti, hayot falsafasi fenomenologiya E.ning g oyaviy manbai hisoblanadi. Diniy E. K. Yaspers
 • Elzas - 1965.4.9, Lambarene, Gabon - nemis - fransuz mutafakkiri, hayot falsafasi namoyandasi, ilohiyotchi, shifokor, musiqashunos va organchi. Strasburg
 • alohida bir xususiyatidir. Intuitsiyani intellektga qaramaqarshi qo yish hayot falsafasi fransuz faylasufi A. Bergson 1859 - 1941 va b. uchun xosdir. Rus
 • 18 - oktabr 1859 4 - yanvar 1941 - fransuz faylasufi, intuitivizm va hayot falsafasi namoyandasi. Kolledj de Frans professor 1900 Fransiya akademiyasi
 • Zebo 1957 Qanotli yoshlar 1961 Muhabbatnoma 1971 Hayot falsafasi 1979 she riy kitoblarida qrraqalpoq xalqi hayoti aks etgan. Qorli
 • Blankenburg Gars - 1936.8.5, Myunxen - nemis faylasufi, tarixchi, hayot falsafasi namoyandasi. Asosiy asari Yevropaning so nishi 1918 - 22 katta muvaffaqiyat
 • 1981 Shuxrat medali bilan mukofotlangan 1994 Hayot falsafasi T., 1993 Qadriyatlar falsafasi T., 1997 Ma naviyatimizning hayotbaxsh qudrati, T
 • Hayot haqida fanlar tirik organizmlarni ilmiy yo sinda o rganadigan fan sohaslarini o z ichiga oladi, mikroorganizmlar, o simliklar, hayvonlar, odamlar
 • ingliz faylasufi R. Kedvort 1617 - 88 kiritgan. Bunday qarash yunon falsafasi Ioniya faylasuflari, Empedokl, Anaksagor, Fales qisman stoitsizm, Uyg onish
 • shakllaridan biri, inson faoliyati sohalaridan biri. U kishi qanday yashashi, hayot kechirishi kerak etika qaysi narsalar mavjud va ularning tabiati qanday
                                     
 • Epikur, J.Bruno, Gyote, romantizm, 19 - asrdagi biologik dunyoqarash, hayot falsafasi I.Kant fikricha, N. hamma sodir bo layotgan narsalarni tabiat bilan
 • plyuralistik harakteridan dalolat be - radi pragmatizm, personalizm, hayot falsafasi va boshqalar 2 jamiyat siyosiy tizimining xususiyati. Bunda ijtimoiy
 • 1844, Rekken, Saksoniya - 25 - avgust 1900, Veymar - nemis faylasufi, hayot falsafasi namoyandasi. Protestant ruhoniysi oilasida tug ildi, taqvodorlik muhitida
 • biladi. Schopenhauer g oyalari 20 - asr falsafasidagi turli oqimlar - hayot falsafasi psixoanaliz, intuitivizm va boshqalarga asos bo ldi. Asosiy asarlari:
 • Absurdizm absurd so zidan insoniyatning hayot ma nosini topish yo lidagi harakatlari zoe ketadi, chunki bunday ma noning o zi mavjud emas, deb ta kidlovchi
 • Tabiatii o rganish haqida maktublar 1845 - 46 asarlari rus materialistik falsafasi an analarining qaror to - pishi va taraqqiyotida salmokdi o rin tutadi.
 • o z ta limotini butun G arb falsafasi rivojining yakuni, deb hisoblagan bo lsada, aslida, uni Yangi davr Yevropa falsafasi taraqqiyotining so nggi, yuqori
 • go zallik falsafasi san at falsafasi badiiy ijod falsafasi iboralari qo llanib kelingan. Keyingi paytlarda nafoyeatshunoslik yoki nafosat falsafasi atamalari
 • ahkomlari matnlarida, vedalar va qad. hind eposida bayon etilgan. L. falsafasi brahmanizmt qarshi bo lib, dunyo tabiat ni ilohiy kuchlarsiz izohlash
 • universitetda Ontologiya va bilish nazariyasi Ta lim falsafasi Texnika falsafasi va Fan falsafasi kabi fanlardan ma ruzalar o qiydi. 1988 - yilda
 • Fayl: Hayot.jpg Biologiya yunoncha βίος, bios, hayot va λόγος, logos, bilim hayot va u bilan bog liq masalalar tadqiqotidir. U empirik fanning jonli
                                     
 • adabiyotda, diniy va falsafiy ta limotlarda o z aksini topib kelmoqda. Sharq falsafasi va ijtimoiy tafakkurida I. g oyalari azaldan keng tarqalgan bo lib, uning
 • ma naviy erkin hayot kechirmog i lozim. Miloddan avvalgi 4 - asrda Suqrotning shogirdi Antisfen tomonidan yaratilgan kiniklar falsafasi shu ta limot tarafdorlarining
 • Yunon falsafasi miloddan avvalgi 6 - 5 - asrlarda butun Yu.dagi yunon polislari falsafasining davomchisi bo lgan mumtoz yunon ellinistik falsafasi miloddan
 • axloq mavjud emas Nigilizm lot. nihil - hech nima - mavjud ijtimoiy hayot shakli va axloqiy normalarni, madaniy meros hamda ideallarni inkor etish
 • shug ullangan kishilarga Alloh tomonidan Jannatdan joy beriladi. Jannatdagi hayot abadiy, bezavoldir. Jannatdagilarni Alloh turli ne matlar bilan ta minlaydi
 • ijtimoiy va madaniy muammolari, insonlar o rtasidagi munosabatlar, hayot falsafasi haqqoniy aks ettirildi. Eron aholisi 70, 472, 000 kishini tashkil qiladi
 • jinsiy aloqa pozalariga bag ishlangan. Asarning aksar qismi muhabbat falsafasi va nazariyasi, insonda nima xohish keltirib chiqarishi, uni nima qo llab - quvvatlab
 • qilinishi kerak deb ishonishadi. Ularga ko ra, o zini boshqarish va yaxshi hayot kechirish uchun qilingan ichki jihod muhimroqdir. Ammo ba zi mamlakatlarda
 • ertaklari orqali ma lum syujet o zining tugal shaklini topdi, unda ishq falsafasi betakror uslubda ifoda qilindi. Keyinroq yaratilajak Fuzuliy, Andalib

Users also searched:

20 asr falsafasi, hayot bu lahza õyna, hayot go'zal yashamoq totli, hayot manosi, hayot mazmuni nimada, hayotning mazmuni haqida, хаётнинг мазмуни нимадан иборат, umr va hayot haqida bayon, Hayot, hayot, haqida, mazmuni, иборат, hayot manosi, hayot bu lahza yna, hayot mazmuni nimada, asr falsafasi, totli, yashamoq, gozal, hayotning, bayon, manosi, lahza, yna, nimada, falsafasi, хаётнинг, мазмуни, нимадан, hayotning mazmuni haqida, umr va hayot haqida bayon, Hayot falsafasi, 20 asr falsafasi, хаётнинг мазмуни нимадан иборат, hayot gozal yashamoq totli, hayot falsafasi,

Encyclopedic dictionary

Translation

Hayot manosi.

Hayot falsafasi r.uz. Burgutning hayot falsafasi. Burgutlar yaralganidan kuch quvvat, zafar va erk ramzi bolib kelgan. Burgut koz yetmagan balandliklarda burgutlar. Hayotning mazmuni haqida. Ozbekiston Prezidenti mamlakat xotin qizlarini tabrikladi – Газета.uz. Hayot falsafasi. Bir odam yolda ketarkan, dehqonga duch kelibdi va salom beribdi: Assalomu alaykum! Vaalaykum assalom! Yol bolsin, birodar? Sigirimga.

Хаётнинг мазмуни нимадан иборат.

Kimligimiz haqida Takeda. Ikki yolovchining hayot falsafasi, nuqtai nazari, sezimlari, hukm xulosalari orqali bu savolga javob topamiz. Bundan qochib ketayotgan torgaylarni, yorgalarni.


Hayot bu lahza õyna.

Kino – Notiqlik sanati – Rahimboy Jumaniyozov rasmiy sayti. Olam va odam falsafasi zamonlarning ham, makonlarning ham, insonlarning ham Uning mavzusi Nitshe: Hayot va inson falsafasi deb nomlangan. Umr va hayot haqida bayon. Tabiat va jamiyat falsafasi. YERDAGI HAYOT VA BIOSOTSIAL EVOLUTSIYA. 4. TALBIATNING FALSAFIY TUSHINISHNING AHAMIYATI VA EKOLOGIK TARBIYA. Hayot gozal yashamoq totli. Hayot falsafasining oziga xos talqini yosh. На что мы тратим жизнь, Hayot falsafasi, кизикарли видео.

Falsafa etika, estetika, mantiq.

Talim tarbiyaning birligi sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi ekani Milliy g​oyamiz va manaviyatimizning mayogi bolgan YUksak manaviyat engilmas. 5f69899f076a06.96150837 тай.pdf. Философия жизни иррационалистическое течение в европейской философии, получившее преимущественное развитие в Германии в конце XIX начале XX веков. UzBooM ft. G Said Hayot sahifasi Скачать MP3. Hayot Falsafasi, ООО NOSHIRLIK YOGDUSI. Автор: ЭМИНЖОН ҚУЛМАТОВ Информация объема: 32 bet A 5 Тил: zbu Нашр хакида кискача маьлумот:.


На что мы тратим жизнь интересное видео.

Hayot haqiqati, uning saboqlari ozining chuqur falsafiy ifodasini topgani uchun hozir ham Hayot falsafasini yana bir: vakili fransuz faylasufi Anri. Bergsondir. Просмотр X.Dostmuhammad talqinida hayot ramzi va falsafasi. Musiqaga ingan hayot falsafasi. Ozbekiston Davlat konservatoriyasida ozining yarim asrdan koproq umrini sevimli kasbiga bagishlagan, mamlakatimizning. HAYOT MAKTABI 2 QISM HAYOT FALSAFASI. Biz hayot falsafasi, mano mazmuni va gozalligini birinchi navbatda barchamizni dunyoga keltirgan, oq yuvib, oq tarab voyaga yetkazgan. @FALSAFASI HAYOT Статистика канала Hayot falsafasi. Bemorlarni davolashda, davolanishning hayot muhim usullariga bolgan ishtiyoqimiz va intilishimiz Yaponiyaning 230 yildan ortiq tarixiga chuqur ildiz otgan.


Shoh baytlarda bor emish.

Faol isvestitsiyalar va ijtimoiy. rivojlanish – hayot falsafasi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev otgan yil yakunida Ozbekiston parlamentiga. Millat xazinasini boyitgan mutafakkir Is. Nazmda ham, nasrda ham tengsiz asarlar yarata olgan bu ulug zot, faylasuf va shoir sifatida oz qarashlarida inson, uning kamoloti, hayot falsafasi, borliq. Qidirish Xalq sozi XS.UZ. Ҳаёт истакларимизга муносиб тарзда берилган ва ардоқланадиган неъмат, деган гапни ишонч билан айтишдан олдин, ҳаётимизда.

Henri Bergson Vikipediya media.

Talimni tarbiyadan, tarbiyani talimdan ajratib bolmaydi bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi. Posted by qarshit7maktab. Noyabr 5, 2019. тадбирни. COVID 19 pandemiyasiga qarshi global kurashda milliy til. Talimni tarbiyadan, tarbiyani esa talimdan ajratib bolmaydi bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi. Tafsilot. Qisqacha. Talimni tarbiyadan, tarbiyani esa. Hayot falsafasi Ўзбекистон Қаҳрамони ва халқ шоири. Borasida ozbekona hayot falsafasi va milliy davlatchilik maktabiga xos barhayot ananalarning yangi taraqqiyot bosqichi bolish bilan birga,. 2019 Noyabr Qarshi tumani 7 maktab saytiga xush kelibsiz!. Falsafa, fuqarolik, adolat, Bilolov Mustafo, Dogiston falsafasi, axloqiy hayot, hayot tajribasi, inson aqli, davlat kuchi, kitobning qadr qimmati, amaliy falsafa,. FALSAFA Elektron oquv uslubiy majmualar. Yechishning to g ri va iteratsiya. Ta limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta limdan ajratib bo lmaydi. Bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi. 408 Скачать​.

Yangiliklar.

Archive for Noyabr, 2019. Talimni tarbiyadan, tarbiyani talimdan ajratib bo​lmaydi bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi. Posted by qarshit7maktab​. Сайт запущен в тестовом режиме Главная Конференции Авторы. Bolimda falsafa va uning tarixi uchinchi bolimda borliq falsafasi Tulenov J. Hayot falsafasi. Masalan, katolik cherkovning rasmiy falsafasi deb etirof. Описание для Borliq va rivojlanish sh nazariyasi. Вернуться к Подробностям о статье X.Dostmuhammad talqinida hayot ramzi va falsafasi. Скачать PDF. Thumbnails Document Outline Attachments.


Hayot ummonida baliqcha emas, nahangdek suzdim – Shuhrat.

Henri Bergson 18 oktabr 1859 – 4 yanvar 1941 fransuz faylasufi, intuitivizm va hayot falsafasi namoyandasi. Kolledj de Frans professor 1900. Fransiya. Falsafa Kutubxona. Avesto Hayot yoriqnomasi zardushtiylik otashparastlik dinining yurtdoshi faylasuf Fridrix Nitsshe 1844 1900 ozining Hayot falsafasi deb nomlangan. MUHTARAMA MUNIS AYOLLAR, QADRLI OPA SINGILLAR!. Ayniqsa, uning Misrga bagishlangan asarlari uning bilim olishi, adabiy mahorati va hayot falsafasi haqida guvohlik beradi. Copy Report an error. В 2002 году. HAYOT VA KELAJAK SABOQLARI. Oyogida orom olayotgan laylaklar timsolida gozal hayot falsafasi mavjud. ​Baxtiyor ona haykali ana shu hayot haqiqatini ifodalab turibdi.

Yil mavzusi:.

Yangilanib borayotgan ushbu damlarda ozida dunyo gozalligini, hayot falsafasi va mano mazmunini, qalbida fidoyilik, vafo va sadoqatni jo aylagan Sizdek. Alisa Freyndlix: Baxt uchun eng yaxshi kun – bugundir!. Bolirrida falsafa va uning tarixi uchinchi boMimda borliq falsafasi Tulenov J​. Hayot falsafasi. Masalan, katolik cherkovning rasmiy falsafasi deb etirof. Istiqlol timsoli. Hayot falsafasi Abdulla Qodiriy nazdida islomiy marifat va ezgu amallar timsolida boy korsatadi. Dunyo otkinchi, Ozi va ozligiga sodiq qolish. Дипломная работа а 979 База знаний. Aristotel falsafasi Qadimgi davr Ellin Rim falsafasi: Epikur va. Lukretsiy Kar bo​limda neokantchilik, pozitivizm, hayot falsafasi, pragmatizm, ekzistensializm.


Burgutning hayot falsafasi.

Axloq falsafasi Dars jadvali 5120500 3 kurs Ru Dars jadvali 5120500 3 kurs Uz Falsafa tarixi Hayot faoliyati xavfsizligi Ijtimoiy falsafa Nafosat falsafasi. Garb falsafasi tarixi Untitled. Doniyorova, S. 2020. X.Dostmuhammad talqinida hayot ramzi va falsafasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1 95. извлечено от. О литературе: Ozbek tilida, tarjima, sozning manosi, sinonimlar. C Qarashlar falsafasi D Hayot falsafasi. 15. Rivoyatlarga kora, qaysi davlatning birinchi hukmdori Manelik Podsho. Sulaymonning Arabiston malikasidan. Купить Murdalar gapirmaydilar в Ташкенте рассрочка без. Ajratib bolmaydi bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi. Bu haqda fikr yuritganda, men Abdulla Avloniyning: Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot,​.


Musiqaga ingan hayot falsafasi.

Etgan Alisa Freyndlix 87 yoshga toldi. U taniqli aktrisa bolish bilan birga yetuk psixolog hamdir. Quyida uning hayot falsafasi haqidagi fikrlari. Sen aziz va muqaddassan, muqaddas ayol!. Oqimlari: Pozitivizm, neopozitivizm, hayot falsafasi, ekzistensializm 5. Olam va odam: falsafiy talqin. Borliq, tabiat falsafasi. 1. Olam tushunchasi. Substansiya. David Luiz: Sarrining hayot falsafasi aqlbovar qilmas darajada. Sharqona hayot falsafasi, degan fikrlari buning yorqin misolidir,– dedi ma​ruzachi.– Bugun butun dunyo bu borada O zbekiston eng to g ri.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →