ⓘ Horun ar-Rashid - abbosiylar sulolasidan bolgan xalifa. Eron zodagonlari manfaatini ifoda etuvchi barmakiylar xonadonidan chiqqan vazirlar yordamida hokimiyatni ..

                                     

ⓘ Horun ar-Rashid

Horun ar-Rashid - abbosiylar sulolasidan bolgan xalifa. Eron zodagonlari manfaatini ifoda etuvchi barmakiylar xonadonidan chiqqan vazirlar yordamida hokimiyatni idora qilgan, 803 yil barmakiylarni qirgin qilgach, davlatni yakka ozi boshqargan. H. arR. davrida mamlakatda qishloq xojaligi, hunarmandchilik, savdo va madaniyat ancha rivojlangan. Lekin shu bilan birga davlatning tanazzulga yuz tutganligining belgilari ham namoyon bola boshlagan. H. arR. Vizantiya bilan otmishdoshlari boshlagan urushni davom ettirgan. H. arRashid shaxsi haqida koplab rivoyatlar, badiiy asarlar yaratilgan. "Ming bir kecha" ertaklarida u olijanob, adolatli hukmdor sifatida tasvirlangan. Movarounnahrdagi Rofi ibn Lays qozgoloninn bos-tirish uchun harbiy safarga chiqqanda vafot etgan.

                                     
  • davri 775 - 785 da esa u devon boshlig i va Horun ar - Rashidning murabbiysi bo lgan. Horun ar - Rashid xalifa bo lgach 786 uni vazir etib tayinlagan
  • Muhammad Al - Amin - Abbosiylar davlatining 6 - xalifasi hisoblanadi. Otasi Horun ar - Rashid vafot etgandan so ng 809 - yilda hokimiyatni kuch bilan egallab oladi
  • olgan. Hayotining asosiy qismini Bag dodda o tkazgan, xalifalar Horun ar - Rashid Al - Amin va Al - Ma mun bilan juda yaqin munosabatda bo lgan. Ijodida
  • sulolasi. Saffoh 132 750 Mansur 136 754 Maadiy 158 775 Hodiy 169 785 Horun ar - Rashid 170 786 Amin 193 809 Ma mun 198 813 Mutasim 218 833 Vosiq 227 842 Mutavakkil
  • hizmat qilgan. Abu Yunus Horun ar - Rashid topshirig iga ko ra Kitob al - xiroj Soliq haqida kitob asarini yozgan. U Ҳorun ar - Rashidning 786 - 809 soliq
  • iqtisodiy negizini, siyosiy va harbiy qud - ratini mustahkamladi. Ayniqsa Horun ar - Rashid va uning o g li Ma mun zamoni A. sulolasining gullagan davri edi. 9 - asrning
  • Xizonat ul - hikmat - olimlarni birlashtirgan ilmiy muassasa. Xalifa Horun ar - Rashid 766 - 809 Bag dodda tashkil etgan. O zbekcha asarlarda Bilim uyi
  • buddizmining Shingon mazhabiga ergashadi. Arab - Vizantiya urushlari: xalifa Horun ar - Rashid Suriya, Falastin, Fors va Misrdan odamlarni yig ib, katta harbiy ekspeditsiyaga
  • 807 Imperator Nikephoros I xalifa Horun ar - Rashidga 50.000 nomusmata to lash sharti bilan tinchlik uchun sudga murojaat qilishga majbur bo ladi va har
  • balki fath etilgan sharqiy viloyatlarning siyosiy markaziga aylangan. Horun ar - Rashid vafoti 809 - yil dan so ng xalifalik taxtiga Muhammad al - Amin 809 813