ⓘ Madaniy suralar ..

Ahzob surasi

Ahzob surasi - Quronning 33-surasi. Madaniy suralardan biri, 73 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 418–427 sahifasida va 21-22-juzida joylashgan. 90 bolib nozil bolgan.

Anfol surasi

Anfol surasi - Quronning 8-surasi. Madaniy suralardan biri, 75 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 177–186-sahifasida va 9-10-juzida joylashgan. 88-bolib nozil bolgan.

Baqara surasi

Baqara surasi Quronning 2-surasi. Bu surada Muso alayhissalom qavmi orasida nomalum shaxs tomonidan bir kishi oldirilganda, Alloh taolo bir sigir soyib, uning bir bolagi bilan olikni ursinlar, deb buyuradi. Shu buyruqni bajarishganda murda tirilib, oz qotili kimligini aytib beradi. Shu sababli sura sigir nomi bilan atalgan. Bu Qurondagi eng yirik sura bolib, unda etiqod, ibodat, muomala, axloq, nikoh, taloq va idda kabi masalalar bayoni bilan bir qatorda Muso alayhissalom, Firavn va Isroil avlodi ortasidagi mojarolar oz aksini topgan.

Hadid surasi

Hadid surasi - Quronning 57-surasi. Madaniy suralardan biri, 29 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 537–541-sahifasida va 27-juzida joylashgan. 94-bolib nozil bolgan. Madinada Zalzala surasidan keyin nozil bolgan. U 29 oyat, 544 kalima va 2476 harfdan iborat. Mufassal suralardan. Tartib raqami boyicha Quronda 57-­sura. Surada ilohiy korsatmalar, yani shariat hukmlari bilan birga, mominlar jamiyatini tarbiyalashga, aqidaviy masalalarga doir oyatlar bayon etilgan. Sura uch asosiy mavzuni qamragan: 1. Borliqning barchasi Allohniki: uni Ozi yaratishi va xohlaganicha tasarruf qilishi; 2. Din yoli ...

Haj surasi

Haj surasi - Quronning 22-surasi. Madaniy suralardan biri, 78 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 332–341-sahifasida va 17-juzida joylashgan. 103-bolib nozil bolgan.

Moida surasi

Moida surasi - Quronning 5-surasi. Madaniy suralardan biri, 120 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 106–127-sahifasida va 6-7-juzida joylashgan. 112-bolib nozil bolgan.

                                     

ⓘ Madaniy suralar

  • Madaniy suralar - Muhammad sav ning Madina shahriga hijrat qilganlaridan keyin nozil bo lgan. Qur oni karimning juda ko p oyatlari bu shaharda nozil
  • tushgan suralar - Makka suralari yoki Makkiy suralar Makkada tushgan deyiladi. 2. Hijratdan keyin tushgan suralar - Madina suralari yoki Madaniy suralar
  • arabcha: سورة الصف, nomining ma nosi - Saf qator - Qur onning 61 - surasi. Madaniy suralardan biri, 14 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning 551 552 - sahifasida
  • arabcha: سورة محمد, nomining ma nosi - Muhammad - Qur onning 47 - surasi. Madaniy suralardan biri, 38 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning 507 510 - sahifasida
  • arabcha: سورة الفتح, nomining ma nosi - G alaba - Qur onning 48 - surasi. Madaniy suralardan biri, 29 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning 511 515 - sahifasida
  • arabcha: سورة الحجرات, nomining ma nosi - Hujralar - Qur onning 49 - surasi. Madaniy suralardan biri, 18 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning 515 517 - sahifasida
  • سورة المنافقون, nomining ma nosi - Munofiqlar - Qur onning 63 - surasi. Madaniy suralardan biri, 11 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning 554 555 - sahifasida
  • arabcha: سورة الزلزلة, nomining ma nosi - Zilzila - Qur onning 99 - surasi. Madaniy suralardan biri, 8 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning 599 - sahifasida va
  • arabcha: سورة البينة, nomining ma nosi - Aniq hujjat - Qur onning 98 - surasi. Madaniy suralardan biri, 8 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning 598 599 - sahifasida
  • arabcha: سورة النصر, nomining ma nosi - Yordam - Qur onning 110 - surasi. Madaniy suralardan biri, 3 oyatdan iborat. Bu sura Qur onning 603 - sahifasida va
                                     

Bayyina surasi

Bayyina surasi - Quronning 98-surasi. Madaniy suralardan biri, 8 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 598–599-sahifasida va 30-juzida joylashgan. 100-bolib nozil bolgan.

                                     

Fath surasi

Fath surasi - Quronning 48-surasi. Madaniy suralardan biri, 29 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 511–515-sahifasida va 26-juzida joylashgan. 111-bolib nozil bolgan.

                                     

Hashr surasi

Hashr surasi - Quronning 59-surasi. Madaniy suralardan biri, 24 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 545–548-sahifasida va 28-juzida joylashgan. 101-bolib nozil bolgan.

                                     

Hujurot surasi

Hujurot surasi - Quronning 49-surasi. Madaniy suralardan biri, 18 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 515–517-sahifasida va 26-juzida joylashgan. 106-bolib nozil bolgan.

                                     

Inson surasi

Inson surasi - Quronning 76-surasi. Madaniy suralardan biri, 31 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 578–580-sahifasida va 29-juzida joylashgan. 98-bolib nozil bolgan.

                                     

Juma surasi

Juma surasi) - Quronning 62-surasi. Madaniy suralardan biri, 11 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 553–554-sahifasida va 28-juzida joylashgan. 110-bolib nozil bolgan.

                                     

Muhammad surasi

Muhammad surasi - Quronning 47-surasi. Madaniy suralardan biri, 38 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 507–510-sahifasida va 26-juzida joylashgan. 95-bolib nozil bolgan.

                                     

Mumtahina surasi

Mumtahina surasi - Quronning 60-surasi. Madaniy suralardan biri, 13 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 549–551-sahifasida va 28-juzida joylashgan. 91-bolib nozil bolgan.

                                     

Munofiqun surasi

Munofiqun surasi - Quronning 63-surasi. Madaniy suralardan biri, 11 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 554–555-sahifasida va 28-juzida joylashgan. 104-bolib nozil bolgan.

                                     

Saf surasi

Saf surasi) - Quronning 61-surasi. Madaniy suralardan biri, 14 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 551–552-sahifasida va 28-juzida joylashgan. 109-bolib nozil bolgan.

                                     

Tagobun surasi

Tagobun surasi - Quronning 64-surasi. Madaniy suralardan biri, 18 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 556–557-sahifasida va 28-juzida joylashgan. 108-bolib nozil bolgan.

                                     

Tahrim surasi

Tahrim surasi - Quronning 66-surasi. Madaniy suralardan biri, 12 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 560–561-sahifasida va 28-juzida joylashgan. 107-bolib nozil bolgan.

                                     

Taloq surasi

Taloq surasi - Quronning 65-surasi. Madaniy suralardan biri, 12 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 558–559-sahifasida va 28-juzida joylashgan. 99-bolib nozil bolgan.

                                     

Zalzala surasi

Zalzala surasi - Quronning 99-surasi. Madaniy suralardan biri, 8 oyatdan iborat. Bu sura Quronning 599-sahifasida va 30-juzida joylashgan. 93-bolib nozil bolgan.