ⓘ Janubiy yarimshar, Dunyoni ekvatordan ajratadigan xayoliy Yerning janubiy qismi. 0° parallel va 90° janubiy parallel orasida boladi. Janubiy yarimsharning qolga ..

                                     

ⓘ Janubiy yarimshar

Janubiy yarimshar, Dunyoni ekvatordan ajratadigan xayoliy Yerning janubiy qismi. 0° parallel va 90° janubiy parallel orasida boladi. Janubiy yarimsharning qolgan qismi esa shimoliy yarimshar deb ataladi.

                                     
  • Shimoliy yarimshar Dunyoni ekvatordan ajratadigan xayoliy Yerning janubiy qismi. 0 parallel va 90 shimoliy parallel orasida bo ladi. Shimoliy yarimsharning
  • ma noda Yangi dunyo atamasi Amerikaga murojaat qilish uchun odatda sinonim sifatida ishlatiladi. Shimoliy yarimshar Janubiy yarimshar Sharqiy yarimshar
  • Geosiyosiy ma noda, odatda Eski dunyo atamasi bilan Yevropa, Osiyo, Afrika va Avstraliyani anglatadi. Shimoliy yarimshar Janubiy yarimshar G arbiy yarimshar