ⓘ Dostonlar - ozbek shoiri Erkin Vohidov qalamiga mansub dostonlar toplami. 1973-yil Toshkent shahrida Gafur Gulom nomidagi Adabiyot va sanat nashriyotida chop et ..

                                     

ⓘ Dostonlar

"Dostonlar" - ozbek shoiri Erkin Vohidov qalamiga mansub dostonlar toplami. 1973-yil Toshkent shahrida Gafur Gulom nomidagi Adabiyot va sanat nashriyotida chop etilgan. Toplamga muallifning "Quyosh maskani", "Nido", "Buyuk hayot tongi", "Charogbon", "Palatkada yozilgan doston" hamda "Orzu chashmasi" dostonlari kiritilgan.

Asarni nashrga tayyorlashda quyidagi shaxslar ishtirok etgan: M. Jalilov – muharrir, N. Xoliqov – rassom, I. Tsiganov – rasmlar muharriri, T. Smirnova – texnik muharrir, M. Qudratova – musahhih. Kitob adadi – 35 000 nusxa.

                                     
  • Kitobiy dostonlar - yozma adabiyot ta sirida yaratilgan xalq og zaki poetik asarlari turi. Kitobiy dostonlarda o ziga asos bo lgan manbaga ko ra, romaniq
  • Nido to liq nomi Nido. Dostonlar - o zbek shoiri Erkin Vohidov qalamiga mansub dostonlar to plami. 1965 - yil Toshkent shahrida Toshkent badiiy adabiyot
  • Yillar armoni to liq nomi Yillar armoni: She rlar va dostonlar - o zbek shoiri Abdulla Oripov qalamiga mansub she riy to plam. 1984 - yil Toshkent
  • Kuntug mish Go ro g lining tug ilishi Avazxon kabi dostonlar yozib olingan. Bu dostonlar O zbekiston Fanlar Akademiyasi Tilshunoslik va adabiyot
  • 1919 - 23 Nasihat 1925 kabi dostonlar Ertaklar 1939 to plamini nashr ettirgan. She rlar va dostonlar 1947 Tanlangan she rlar 1951
  • qo shiqlari, qozoq va qoraqalpoqlarda syujet asosiga qurilgan xalq she riyati, ko proq dostonlar J. deb ataladi. O zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000 - yil
  • Charog bon - o zbek shoiri Erkin Vohidov qalamiga mansub she rlar va dostonlar to plami. 1970 - yil Toshkent shahrida Yosh gvardiya nashriyotida chop
  • Xorazmda tarqalmagan Alpomish Qurbonbek Shirin bilan Shakar kabi dostonlar mavjud. U mazkur dostonlarni Xorazm dostonchilik an analariga moslashtirgan
  • Mifologiyaga ko ra, Yamanda, ba zan Shomda deb tasavvur etilgan. Go ro g li dostonlar turkumidagi Yunus pari, Misqol parilar I. b.lik bo lib, bu bog parilarining
  • Avliyoqul o g lidan Alpomish Ollonazar Olchinbek Zayidqul Oltin qovoq kabi dostonlar yozib olingan. O zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000 - yil