ⓘ Ilmiy nazariyalar ..

Verifikatsiya

Verifikatsiya - mantiqdagi tushuncha. Bunda fanning nazariy qoidalarini kuzatilayotgan obektlar, hissiy malumotlar, eksperimentlarga taqqoslash yoli bilan ularni tekshirish, tajribaviy tasdiqlash tushuniladi. V. qoidasi mantitsiy pozitivizmning asosiy tushunchalaridan bolib, tajriba asosida bevosita tekshirib korilmagan ilmiy dalillarning bilish ahamiyatini inkor etadi. Hoz. zamon mantiqqa oid uslubiy adabiyotlarda oddiy "verifikatsionizm"ga nisbatan keskin tanqidiy munosabat mavjud bolib, V.ga ilmiy bilim rivojlanishining murakkab. ziddiyatli jarayoni sifatida, bir-biri bilan kelishmaydig ...