ⓘ Ilmiy usul ..

                                     

ⓘ Ilmiy usul

  • o simliklarni himoya qilish ilmiy tadqiqot instituti - o simliklarni himoya qilish bo yicha bosh muvofiqlashtiruvchi ilmiy markaz. 1958 - yilda Butunittifoq
  • foydalanib kandlarning metil efirlarini olish usulini taklif etgan 1915 Bu usul uglevodlar tuzilishini o rganishda muhim rol o ynagan. S vitaminning tuzilishini
  • aralashmasidan foydalanib yemlarni konservalash usulini ishlab chiqqan 1928 - 29 Bu usul olim nomi bilan atalib AIV - usuli ko p mamlakatlarning qishloq xo jaligida
  • statistik ma lumotlarga qarab u yoki bu xulosaga kelish usuli statistik usul deyiladi. Bu usul ilm - fanning juda ko p sohalarida keng qo llaniladi. Statistik usulning
  • xususiyatlarini, loyihalash jarayonidagi o rnini, loyihalovchirassom faoliyatining usul va vositalarini, dizaynning paydo bo lishi, ijtimoiymadaniy mohiyatini, paydo
  • uchun havodagi SO2 uglerod manbai ekanligini aniqladi. Fiziologiya va agronomiyada vegetatsion usul asoschisi. O zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000 - yil
  • etadi zamonaviy muzeyshunoslik ishlab chiqqan ilmiy usul va metodologiya asosida ekspozitsiyalarda ilmiy tashviqotlar olib boradi. Tomoshabinlar bilan
  • Obirahmat g ori kabi ibtidoiy makonlarni tekshirgan. G. o zi ishlab chiqqan usul bilan qad. odamlar pitekantrop, sinantrop, neandertal qiyofasi mas, Teshiktosh
  • kislota bilan reaksiyaga kiritib, uatsetopropil spirtini olgan. Hozir bu usul V, vitaminini olishda qo llaniladi. Kaprolaktamning to g ri chizikli polimerlash