ⓘ Zaryadlar sistemasining uzoq masofalardagi magnit maydoni. Zaryadlar sistemasi uchun A = 1 c ∑ e i v i R i = 1 c ∑ e i v i | r − r i | ; 1 {\displaystyle {\text ..

                                     

ⓘ Zaryadlar sistemasining uzoq masofalardagi magnit maydoni

Zaryadlar sistemasi uchun

A = 1 c ∑ e i v i R i = 1 c ∑ e i v i | r − r i | ; 1 {\displaystyle {\textbf {A}}={\frac {1}{c}}\sum {\frac {e_{i}v_{i}}{R_{i}}}={\frac {1}{c}}\sum {\frac {e_{i}v_{i}}{|{\textbf {r}}-{\textbf {r}}_{i}|}}\ ;1}

bu yerda koordinatalar boshi sifatida sistemaning ichki nuqtalaridan biri olinib, osha nuqtaga nisbatan kuzatish nuqtasining radius vektori r va e i {\displaystyle e_{i}} zaryadning radius vektori r i bolib, R i esa kuzatish nuqtasining e i {\displaystyle e_{i}} zaryadga nisbatan radius-vektoridir.

Uzoq masofalardagi nuqtalar uchun