ⓘ Taʼlim - Talim, Uzluksiz talim, Umumiy talim, Oliy talim, Maktabgacha talim bolalar muassasalari, Harbiy talim ..

Talim

Talim - bilim berish, malaka va konikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. T. jarayonida malumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. T. tor manoda oqitish tushunchasini anglatadi. Lekin u faqat turli tipdagi oquv yurtlarida oqitish jarayonini emas, oila, ishlab chiqarish. va boshqa sohalarda malumot berish jarayonini ham bildiradi. T.ning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy munosabatlar, umumiy malumotga bolgan ehtiyoj, kishilarning kasbiy tayyorgarligiga, T. haqidagi pedagog ...

Uzluksiz talim

Uzluksiz talim - ozaro mantiqiy izchillik asosida boglangan hamda soddadan murakkabga qarab rivojlanib boruvchi va birbirini taqozo etuvchi bosqichlardan iborat yaxlit talim tizimi.Ozbekiston Respublikasida kadrlar tayyorlash tizimining asosi, talim sohasida davlat siyosatining asosiy tamoyillaridan biri. 1997 y. 29 avg.da qabul qilingan "Talim togrisida"gi OzR qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturida alohida tamoyil sifatida qayd etilgan. Uzluksiz talim milliy modelning asosiy tarkibiy kismlaridan biri, OzRning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini taminlovchi, shaxe, jamiyat va davlatnin ...

Umumiy talim

Umumiy talim - kasbi va turmush tarzi qandayligidan qati nazar tabiat, jamiyat, tafakkur, sanat, manaviyat boyicha har bir kishi egallashi zarur bolgan bilim asoslari, shuningdek, har bir odamda hayotda qiynalmay yashashi uchun shakllantirilishi kerak bolgan konikma va malakalar yigindisi; malum yoshdagi barcha bolalarning muayyan bilimlar minimumini beradigan maktablarda malum vaqt mobaynida majburiy talim olishi. Umumiy talimni egallash har bir kishiga ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, unda olamni bilish krbiliyatini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Shuningdek, Umumiy talim kasbiy h ...

Oliy talim

Oliy talim - turli oliy maktablarda yuqori, oliy malakali muta-xassislartayyorlash. Oliy talim oliy oquv yurtlari tomonidan xalq xojaligi, fan va madaniyatning turli sohalari boyicha oliy malakali mutaxassis bolishni istagan va tegishli talablarni bajargan orta maxsus yoki kasb-hunar tali-mini olgan kishilarga ilmiy-nazariy bilim berish hamda muayyan konikmalar shakllantirish yoli bilan amalga oshiriladi. Oliy talim jarayonida talabaga oliy malumot beriladi. Oliy malumot tushunchasi muayyan ixtisoslik boyicha mutaxassis oldida turgan nazariy va amaliy muammolarni mustaqil hal qilish imkoni ...

Maktabgacha talim bolalar muassasalari

Maktabgacha talim bolalar muassasalari - maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy tarbiya muassasalari. Ozbekistonda bu muassasalarga bolalar yaslisi, yas.sh-bogcha, bolsiar bo/chasi kiradi. Maktabgacha talim bolalar muassasalarib.m. 2 bosqichdan iborat. l-bosqich bolalar yaslisi bolib, u bulgan bolalarni qamrab oladi. Bu bosqichda bolalarni aqliy va jismoniy rivojlantirish. nutqini shakllantirish, ularni moddiy borliq, atrof-olam bilan tanishtirish hamda gigiyena masalalari boyicha amaldagi tayanch dastur asosida talimtarbiya beriladi. 2-bosqich bolalar bogchasi bolib, bolgan bolalarni k ...

Harbiy talim

Harbiy talim - qurolli kuchlar va qoshin turlari uchun kadrlar tayyorlash. Harbiy talimning paydo bolishi va taraqqiyoti harbiy fan va harbiy sanat taraqqiyoti bilan uzviy bogliq. Mustaqil talim sifatida Yevropa mamlakatlarida 17-asr oxiri - 18-asr boshida vujudga kelgan; bir qator mamla-katlarda maxsus harbiy oquv yurtlari tuzilgan. Ozbekiston Respublikasida Harbiy talim qurolli Kuchlar qoshin turlari uchun kadrlar tayyorlash, aholiga boshlangich talim berish tizimi. Harbiy talim 3 bosqich boshlangich, oliy va akademik oliy talimda amalga oshiriladi. Boshlangich Harbiy talim umumtalim mak ...

                                     

ⓘ Ta'lim

 • Ta lim - bilim berish, malaka va ko nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. T. jarayonida ma lumot
 • световно стопанство. - Bolgariyaning Sofiya oliy ta lim muassasalari  mamlakat birinchi oliy iqtisodiyot ta lim o quv yurti Universitetning rektori Statty
 • 5111700 Boshlang ich ta lim va sport - tarbiyaviy ish 5111800 Maktabgacha ta lim 5112000 Jismoniy madaniyat 5112100 Texnologik ta lim 55110101 Aniq va tabiiy
 • Moodle - kurslarni boshqarish tizimi elektron ta lim shuningdek, ta limni boshqarish tizimi yoki virtual ta lim muhiti sifatida mashhur. Ingliz tilidagi Modular
 • Aholisi 28000 dan ortiq. Shaharchada 5 ta umumiy o rta ta lim maktabi, 2 ta maktabgacha ta lim tashkiloti, 1 ta kollej va 1ta oilaviy poliklinika mavjud
 • 2009 - yilda shaharcha maqomi berilgan.Qorajiyda shaharchasida 30 - umum ta lim maktabi, 9 - umum ta lim maktabi bor Qo shtepa iqtisod kolleji hozirda 9 - maktabga bir
 • 2017 - yil 4 - apreldan boshlab O zbekiston Respublikasi prezidentining fan, ta lim sog liqni saqlash va sportni rivojlantirish ishlari bo yicha davlat maslahatchisi
 • Boshlang ich ta lim - umumiy o rta ta limning dastlabki bosqichi. O zRda Boshlang ich ta lim 1 - 4sinflarda bolalarga ilk ta lim berish, ularni ma naviy
 • O rta ta lim - umumiy ta lim bosqichlaridan biri shaxsning jamiyat ijtimoiy hayotida ongli va faol ishtirok etishiga imkon beruvchi bilim, malaka va ko nikmalari
 • An anaviy ravishda muhandislik va fizika fanlari bo yicha tadqiqot va ta lim sohasida tanilgan, Universitet Janubiy Koreyaning birinchi prezidenti Singman
 • Umumiy o rta ta lim maktabi - majburiy ta lim muassasasi. Mamlakat yoshlarida tabiat, jamiyat, dunyokarash, san at va mehnat borasidagi milliy tushunchalar