ⓘ Til - Til, Olik til, Adabiy til, tizimi, Milliy til, Algoritmik til ..

Til

Til deb murakkab muloqot tizimiga yoki shu tizimni organish va ishlatish qobiliyatiga aytiladi. Tilni organuvchi sohaga tilshunoslik deyiladi. Jahon tillari miqdorini aniqlash uchun til va sheva orasida farq ornatish zarur. Shunga qaramay, tillar soni 6 - 7 ming orasida, deb hisoblanadi. Tabiiy til sozlashuv yoki imo-ishora orqali tarqaladi, biroq har qanday til eshitish, korish, sezish stimullari yordamida yozuv, braille yoki hushtak kabi ikkilamchi vositaga kodlanishi mumkin. Bu odam tili modallikdan mustaqil bolgani uchun ilojli. Keng manoda til atamasi ostida biror muloqot tizimining t ...

Olik til

Olik til - tirik qollanilishda bolmagan va, odatda, faqat yozma yodgorliklar boyicha malum bolgan, yoki suniy reglamentli qollashda bolgan til. Odatda bunday holat bir til qollanilish davomida boshqa til bilan almashtirilganda yuz beradi, masalan, kopt tili arab tili bilan almashtirildi, kopchilik mahalliy amerika tillari esa, ingliz, fransuz, ispan va portugal tillari tomonidan siqib chiqarildi. Til yoqolishi davrida uning mavjudligi oxirgi bosqichlarida u faqat belgilangan yosh guruhlari uchun xususiyatli bolib qoladi. Bazan tirik, faol qollashda bolgan arxaik tillar ham olik tillar deb ...

Adabiy til

Adabiy til – muayyan umumxalq tilining qayta ishlangan va me’yorlash-tirilgan, mazkur tilda sozlashuvchi xalqning madaniy ehtiyojlariga xizmat qiluvchi shakli. "Qayta ishlangan" tu-shunchasi nisbiy. Hatto ayrim bir xalqqa ham Adabiy til turli davrda turlicha bolgan. Ba’zi davrlarda bir xalq uchun boshqa bir xalq tili Adabiy til vazifasini otagan. Mac, fors va turkiylar uchun mumtoz arab tili, yaponlar uchun mumtoz xitoy tili; ba’zi Yevropa xalqlari uchun lotin tili va boshqa Adabiy til bolgan.Adabiy til ning ikki – ogzaki ham yozma korinishi mavjud. Har qanday Adabiy til xalq ogzaki nutqi ...

Til tizimi

Til tizimi - x,ar qanday tabiiy tilning ozaro munosabatlar bilan boglangan, muayyan birlik va butunlikni tashkil etuvchi lisoniy unsurlari majmui. Til tizimining har bir tarkibiyqismi alohidaaloqida emas, balki tizimning boshqa tarkibiy qismlariga qaramaqarshi qoyilgandagina mavjud boladi. Til murakkab butunlik bolib, uning tarkibiy qismlari sifatida fonologik, leksik semantik, morfologik, sintaktik va uslubiy funksional sathlar ajratiladi. Til tizim butunlik tabiatiga egaligi bois uning tarkibiy qismlari ham shunday xarakterda boladi. Tilning tizim sifatida izoxlanishi F.de Sossyur, V.Gum ...

Milliy til

Milliy til - umumiy hudud, iqtisod va manaviy boylik bilan birga millatni tashkil etuvchi ijtimoiytarixiy kategoriya. Millatning ozaro aloqa vositasi hisoblangan Milliy til 2 shaklga ega: ogzaki va yozma. Milliy til kabila, elat tillaridan farqlanadi.U, odatda, millatni birlashtirib turuvchi yagona til vazifasini bajaradi. "Milliy til" tushunchasi tilning yashash shakllariga aloqadordir, u til mavjudligining alohida turi bolib, mavjudlikning boshqa turiga, shuningdek, boshqa Milliy tillarga qarama-qarshi qoyilishi mumkin. Har bir millat oz tiliga ega. Bazan bir millat bir necha tilga ega b ...

Algoritmik til

Algoritmik til – biror ma-sala yechimini algoritm korinishida yozishga imkon beradigan dastur tuzish tili. Algoritmik til ni qollash sintaksis va semantika bilan bel-gilanadi. Alifboning ba’zi harflari yoki biror boshqa timsollar Algoritmik til ning timsollari bolishi mumkin. Sozlar, gaplar, jadvallar va boshqa ifodalar Algoritmik til qurilmalari hisoblanadi. Shaxmat oyini tibbiy tashhis qoyish, fikrlash jarayonlarini modellashda Algoritmik til ning alohida guruhi – IPL, LISP, SLIP 306va b. qollaniladi.

                                     

ⓘ Til

 • Til deb murakkab muloqot tizimiga yoki shu tizimni o rganish va ishlatish qobiliyatiga aytiladi. Tilni o rganuvchi sohaga tilshunoslik deyiladi. Jahon
 • xalqlarda Adabiy til o zgarib turgan Hatto ayrim bir xalqqa ham Adabiy til turli davrda turlicha bo lgan mas, qadimgi tur - kiy adabiy til hozirgi o zbek
 • O lik til - tirik qo llanilishda bo lmagan va, odatda, faqat yozma yodgorliklar bo yicha ma lum bo lgan, yoki sun iy reglamentli qo llashda bo lgan til Odatda
 • Til tizimi - x, ar qanday tabiiy tilning o zaro munosabatlar bilan bog langan, muayyan birlik va butunlikni tashkil etuvchi lisoniy unsurlari majmui. Til
 • Milliy til 2 shaklga ega: ogzaki va yozma. Milliy til kabila, elat tillaridan farqlanadi.U, odatda, millatni birlashtirib turuvchi yagona til vazifasini
 • Algoritmik til biror ma - sala yechimini algoritm ko rinishida yozishga imkon beradigan dastur tuzish tili. Algoritmik til ni qo llash sintaksis asosiy
 • Til belgisi - predmet, xossa va munosabatni ifodalovchi moddiyideal qosila ikki jihat - ifoda va mazmun jihatiga ega birlik. Til belgisi majmui belgili
 • Bobo til - bir oilani tashkil qiluvchi, genetik jihatdan o zaro boglits tillar kelib chiqqan qad. til Mac, turkiy tillar, xususan o zbek tili tarixi oltoy
 • Kinetik til - q. Imo - ishora tili. O zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000 - yil
 • yuritish uchun rasmiy belgilangan til Odatda, ko p millatli mamlakatlarda, mas, Hindiston, Kanada, Shveysariyada qaysi til yoki tillar rasmiy ekanligi konstitutsiyalarida
 • Til falsafasi tilning kelib chiqishi, mohiyati, kishilik jamiyatiga ta siri va insoniyat sivilizatsiyasi bosqichlaridagi o rni, roli, ahamiyatini falsafiy